продължение

продължение
същ. - протежение, верига, следа
същ. - пролонгация, отсрочка, отлагане
същ. - последица, следствие, развитие
същ. - протакане, удължаване, продължаване, удължение
същ. - пристрояване, пристройка, наставка

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • верига — същ. синджир, железа, окови, букаи същ. колона, кордон, редица, низ, връзка, ред, последователност, следствие, продължение същ. ярем, робство, подчинение, зависимост същ. скоба, греда същ. поредица, серия, система същ. ци …   Български синонимен речник

  • дължина — същ. продълговатост, удължение, удълженост, продължение, протежение, разстояние, продължителност, траене същ. пространство, обхват, обсег, ширина, широта …   Български синонимен речник

  • наставка — същ. удължение, прибавка, снадка същ. продължение, пристрояване, пристройка …   Български синонимен речник

  • последица — същ. следствие, продължение, резултат, последствие, завършек, край, изход същ. въздействие, отражение, влияние същ. отзвук, реакция същ. ефект същ. продукт същ. рожба …   Български синонимен речник

  • последствие — същ. последица, следствие, продължение, резултат, завършек, край, изход …   Български синонимен речник

  • пристройка — същ. удължение, продължение, пристрояване, наставка …   Български синонимен речник

  • пристрояване — същ. удължение, продължение, пристройка, наставка …   Български синонимен речник

  • продължаване — същ. протакане, удължаване, удължение, продължение същ. отсрочка същ. упражняване, практикуване, вършене, извършване, водене …   Български синонимен речник

  • пролонгация — същ. продължение, отсрочка, отлагане …   Български синонимен речник

  • протакане — същ. забавяне, закъснение, отлагане, отсрочване същ. удължаване, продължаване, удължение, продължение …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”